Codziennie!

Różaniec (1)

Przynajmniej jedna część. A komu obowiązki stanu pozwalają, codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Z gorliwością!