Katolicki prządek błogosławienia

W ostatnich kilkudziesięciu latach różne mody ludzie lansują. Osoba świecka błogosławi kapłana i biskupa? To jest niekatolicki proceder. Należy go unikać – więcej