Św. Piotr z Alkantary, O karach piekielnych

„Rozważajmy (…) bracia drodzy kary piekielne, abyśmy tym rozważaniem utwierdzili duszę naszą w bojaźni Bożej i w obrzydzeniu grzechów (…).
Któż tu nie przyzna, że jest to niepojęta dla rozumu ludzkiego kara!” – więcej