Pilne wezwanie apostolskie

Weźmy sobie do serca słowa, jakie św. Paweł Apostoł pisał do św. Tymoteusza, biskupa: Strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy; niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary (1 Tm 6, 20-21).