Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na VI Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 19.11.2023

Kazanie na VI Niedzielę Pozostałą po Objawieniu, 19.11.2023
Lekcja: 1 Tes 1, 2-10
Ewangelia: Mt 13, 31-35

Śpiewajcie pięknie Bogu, bracia moi,
nie tylko głosem, ale całym waszym świętym życiem.
Z radością!

Pobierz »