Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 10.04.2023

Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, 10.04.2023 r.
Lekcja: Dz 10, 37-43
Ewangelia: Łk 24, 13-35

Poznawajmy wiarę katolicką!
Wyznawajmy wiarę katolicką!
Dajmy świadectwo wiary katolickiej!

Pobierz »