Ze słowniczka

AD lub A.D. (łac.) – anno Dómini, roku Pańskiego, w roku Pańskim.

A.M.D.G., lub AMDG, Ad maiorem Dei gloriam (łac.) – Na większą chwałę Bożą.

Deo gratias (łac.) – Bogu [niech będą] dzięki. (NIE: Bóg zapłać!)

unia hipostatyczna – zjednoczenie dwóch natur – boskiej i ludzkiej – w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.


więcej – zob. zakładka: Słowniczek