O Przenajświętszym Sakramencie (41)

Co znaczą słowa: “Wiedzieć, co się ma przyjąć”?
Słowa te oznaczają, że znamy i mocno wierzymy w to, co jest zawarte w nauce chrześcijańskiej na temat tego sakramentu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X