Pod opieką Anioła Stróża

Niektórzy święci – jak Św. Franciszka Rzymianka – cieszyli się widzeniem swego Anioła Stróża.
Papież Św. Pius X w Katechizmie naucza:

Jakie są najszlachetniejsze stworzenia Boże?
Najszlachetniejszymi stworzeniami Boga są Aniołowie.
Kim są Aniołowie?
Aniołowie są stworzeniami rozumnymi i czysto duchowymi.
Czy Bóg korzysta z posługi Aniołów?
Tak, Bóg korzysta z posługi Aniołów, a zwłaszcza wielu z nich powierza funkcję naszych opiekunów i obrońców.
Czy powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu Aniołowi Stróżowi?
Tak, powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu Aniołowi Stróżowi, powinniśmy go czcić i wzywać jego pomocy, postępować za jego natchnieniami i dziękować mu za jego ciągłą opiekę.

Z pełnym zaufaniem polecajmy się codziennie – zwłaszcza przy porannym i wieczornym pacierzu – naszemu Aniołowi Stróżowi.