Pilność w modlitwie

Jeżeli w dniach świątecznych zaniedbaliśmy modlitwę i katolicką lekturę, od razu – już dzisiaj – powróćmy do systematycznego rytmu codziennej modlitwy i lektury. Danina miłości ofiarowana codziennie Panu Bogu niech będzie chętna, serdeczna i kompletna!