Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (90)

Czy nie jest nadmiernym ciężarem obowiązek wyznawania grzechów kapłanowi, zwłaszcza gdy są to grzechy budzące wstyd?
Chociaż wyznawanie grzechów kapłanowi może być dużym ciężarem, to jednak należy to uczynić, gdyż taki jest nakaz Boży, a odpuszczenia grzechów nie można otrzymać w inny sposób. Ponadto trudność ta jest wynagradzana przez liczne korzyści i pocieszenia wypływające z odprawienia spowiedzi.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X