Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (73)

Jakie warunki powinno spełnić oskarżenie się z popełnionych grzechów przy spowiedzi?
Jest pięć głównych warunków, jakie winno spełniać oskarżenie się z popełnionych grzechów przy spowiedzi: powinno być pokorne, zupełne, szczere, rozważne i krótkie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X