Cel duszpasterstwa katolickiego

Po co jest katolickie duszpasterstwo?
Duszpasterstwo katolickie jest po to, aby uratować dusze od piekła i doprowadzić do nieba. To jest duszpasterstwo, dusz-pasterstwo, pasterska troska o dusze. O zbawienie dusz.