Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (69)

Co ma robić człowiek, który nie potrafi uniknąć określonych okazji do grzechu?
Człowiek, który nie potrafi uniknąć określonych okazji do grzechu, powinien przedstawić całe zagadnienie spowiednikowi i zastosować się do jego zaleceń w tej kwestii.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X