Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (66)

Co zrobić, aby pokonać złe nawyki?
Aby pokonać złe nawyki musimy się pilnować, często się modlić i przystępować do spowiedzi, mieć dobrego stałego spowiednika i wprowadzać w życie jego rady i środki zaradcze, które nam zaleca.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X