Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (65)

Czym jest zły nawyk?
Zły nawyk to nabyta skłonność do łatwego popełniania tych grzechów, do których się przyzwyczailiśmy.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X