Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (2)

Dlaczego ten sakrament zwany jest pokutą?
Sakrament ten zwany jest pokutą, gdyż aby uzyskać odpuszczenie grzechów trzeba w duchu pokuty brzydzić się tymi grzechami, a winny grzechów musi poddać się pokucie nakładanej na niego przez kapłana.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X