Szacunek dla katolickiego kapłaństwa

Mowa o kapłanach KATOLICKICH.
Najdrogocenniejszy dar Ofiary Mszy Świętej, najdrogocenniejszy dar Najświętszego Sakramentu, przychodzi do nas przez namaszczone dłonie katolickiego kapłana i słowa konsekracji szeptane pośród ciszy kanonu przy katolickim ołtarzu.
Bez katolickich kapłanów nie ma Najświętszej Ofiary Mszy Świętej i Najświętszego Sakramentu. Katolicki kapłan jest człowiekiem Boga.
Katolicy powinni okazywać szacunek katolickiemu kapłaństwu i dbać o to, aby KATOLICCY kapłani cieszyli się dobrą sławą.
Papież Św. Pius X naucza:

Czym jest sakrament kapłaństwa?
Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego.
Kiedy Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa?
Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy udzielił Apostołom i ich następcom władzy konsekrowania Przenajświętszego Sakramentu. Następnie w dzień swego zmartwychwstania udzielił im władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów, a więc ustanowił ich pierwszymi kapłanami Nowego Przymierza w pełni ich władzy kapłańskiej.
Czy godność kapłana chrześcijańskiego jest wielką godnością?
Godność kapłana chrześcijańskiego jest w istocie wielką godnością z powodu dwojakiej władzy, której Jezus Chrystus udzielił kapłanom, a więc władzy nad Jego rzeczywistym ciałem i nad Jego ciałem mistycznym czyli Kościołem oraz z powodu Boskiej misji, która została powierzona kapłanom, aby prowadzili ludzkość do wiecznego zbawienia.
Czy kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele?
Kapłaństwo katolickie jest niezbędne w Kościele, gdyż bez niego wierni byliby pozbawieni Ofiary Mszy Świętej i większej części sakramentów, nie miałby ich kto nauczać zasad wiary i byliby jak trzoda bez pasterza wydana na łup wilków, a więc Kościół nie mógłby przetrwać w takiej formie jak go ustanowił Jezus Chrystus.
Czy grzechem jest znieważanie kapłanów?
Znieważanie kapłanów jest bardzo ciężkim grzechem, gdyż zniewagi i obelgi wymierzone w kapłanów spadają na samego Jezusa Chrystusa, który powiedział swym Apostołom: «Kto wami gardzi, ten mną gardzi».

Podaje Katechizm Św. Alfonsa Liguoriego (Miejsce Piastowe 1931):

Druga rzecz, na którą wypada zwrócić uwagę osób świeckich jest uszanowanie, jakie się należy kapłanom ze względu, iż są sługami Jezusa Chrystusa. Albowiem za pośrednictwem kapłanów my wszyscy mamy się zbawić, ponieważ żaden z ludzi inaczej się nie zbawi, jak tylko przez sakramenta, a sakramenta św. nie sprawują się inaczej, jak tylko przez ręce kapłanów; przeto należy szanować tak ich osoby jako też ich sławę. „Nie tykajcie pomazańców moich” i na drugim miejscu znów mówi Pan Jezus stosując słowa do kapłanów: „Kto was słucha, mnie słucha: a kto wami gardzi, mną gardzi”. Biada wam wszyscy, którzy śmiecie lżyć kapłanów, lub też przeciw nim szemrać, ponieważ Pan Bóg srogo karze ten grzech. Opowiada Teodoret biskup Cyru, że św. Jakub biskup Nisibejski wpierw zanim był konsekrowanym na biskupa udał się do Persji, celem odwiedzenia chrześcijan tegoż królestwa; i w chwili gdy przechodził obok źródła, pewne dziewczęta, które tam prały bieliznę, poczęły mu urągać. Św. Jakub wzniósł oczy ku niebu, ażeby się polecić Panu Bogu; następnie z natchnienia Boskiego przeklął źródło wody, i to w tej chwili wyschło. A gdy potem przeklął zuchwałość onych dziewcząt, natychmiast zbielały ich włosy na podobieństwo kobiet zgrzybiałych, i takiemi pozostały przez całe życie, na świadectwo uszanowania, jakie się winno kapłanom.

Miejmy na uwadze tę katolicką naukę. Katolicki kapłan jest człowiekiem Boga, jest człowiekiem poświęconym Bogu, jest człowiekiem kultu Bożego, a nam przynosi Bożą prawdę i Bożą łaskę. Kto szanuje katolickiego kapłana i dba o jego dobrą sławę, okazuje szacunek Jezusowi Chrystusowi. Kto znieważa katolickiego kapłana i nim gardzi, i szarga jego dobrą sławę, znieważa i gardzi samym Jezusem Chrystusem.