Drogocenna wskazówka

„Mało zważaj na to, kto jest za tobą albo przeciw tobie, lecz tak czyń i o to się staraj, aby Bóg był z tobą we wszystkim, co czynisz” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).