Nawet tam nie wchodźmy!

Osłabienie rozumu i znieprawienie sumienia są powszechne! Jak można nie rozumieć tak oczywistych spraw?
Przynajmniej tyle powinniśmy już rozumieć, że nie są to prywatne i przesadne wskazówki i wydumki szeregowego księdza. Chodzi o reguły obiektywne i o uszanowanie największej świętości – Najświętszego Sakramentu. Wymóg wiary katolickiej!
Obiektywny fakt jest taki: o ile konsekracja ma miejsce, a Komunia udzielana jest na rękę, praktyka ta skutkuje utratą niezliczonej liczby konsekrowanych cząstek (partykuł), które spadają na podłogę i są deptane przez ludzi.
Trzeba czynić, co tylko możliwe, aby nie mieć udziału w straszliwym i powszechnym znieważaniu Najświętszego Sakramentu przez Komunię na rękę.
Trzeba czynić, co tylko możliwe, aby Najświętszy Sakrament w najwyższym stopniu uszanować i uczcić.
Konkretnie – wymóg wiary katolickiej:

– Związać się wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
– Podejmować ekspiację za wołający o pomstę do Nieba powszechny proceder profanowania, nieuszanowania i deptania konsekrowanych cząstek Najświętszego Sakramentu, związany z Komunią na rękę.
– Nie wchodzić w ogóle do tych kościołów i kaplic, w których udzielana jest Komunia bez pateny oraz na rękę, by nie narazić Najświętszego Sakramentu na podeptanie! – więcej