Lingua Latina

Lingua Latina, czyli: język łaciński.
Strona internetowa, która jest przystępnym udostępnieniem podstawowych modlitw katolickich w języku Kościoła.

Każda modlitwa jest dokładnie zapisana, z zaznaczonymi akcentami.
Każda modlitwa jest nagrana, abyśmy mogli wyuczyć się poprawnej wymowy.
Uczmy się pilnie łaciny kościelnej i do tegoż zachęcajmy innych – także dzieci i młodzież w naszych rodzinach.
Informujmy o tej internetowej stronie i udostępniajmy ją! –
więcej