Anioł Pański

Codziennie rano, w południe i wieczorem czcijmy Tajemnicę Wcielenia i pozdrawiajmy Matkę Bożą.
Modlitwy Anioł Pański wyuczmy się pięknie w języku Kościoła i módlmy się gorliwie! –
więcej