Po śladach Św. Jana Chrzciciela

Głoszenie objawionego słowa prawdy – zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji – jest jednym z podstawowych, niedyspensowalnych zadań katolickiego kapłana.
Wzorów wierności w głoszeniu prawdy – papieży, biskupów, kapłanów – nie brakuje w historii Kościoła.
I Św. Jan Chrzciciel uczy katolickich duchownych! – więcej