Dziękczynienie po Komunii Świętej

Kościół Katolicki nie reguluje prywatnej modlitwy wiernych świeckich po Komunii Świętej. Czyńmy tak, jak nam wiara, pokora i miłość do Pana Jezusa podpowie.
Doskonałym osobistym dziękczynieniem będzie na przykład odczytywanie z szacunkiem tekstów dawnych tradycyjnych pieśni na Komunię.
Pięknie podziękujemy Panu Jezusowi, jeśli na przykład trzykrotnie pomodlimy się pobożnie taką modlitwą:

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie
Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.