Decyzja nagląca – do podjęcia!

Jeżeli chcemy godnie uczcić Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i przynieść pożytek swojej duszy, podejmijmy niezwłocznie tę decyzję poważną. Katolicką. Nie ma na co czekać! – więcej