Księgi Machabejskie

W tych dniach w Brewiarzu kapłani odczytują w Matutínum Księgi Machabejskie. Analogie do dzisiejszej sytuacji nasuwają się same, a między innymi: sympatyzowanie wielu z czynnikami obcymi prawowitej wierze, powszechność apostazji, mała grupa stających w obronie prawowitej wiary, determinacja wiernych.
Czytajmy Księgi Machabejskie. Znajdziemy w nich światło do zachowania wierności w czasach zamętu powszechnego.