Uzasadnienie

Niektóre osoby poruszają kwestię zamknięcia moich profili na portalach społecznościowych. Przypomnę zatem, że uzasadnienie wyraziłem tutaj i tutaj.
Funkcję zwartego sygnalizowania treści ważnych przejmuje niniejszy blog Actualia.