Ortografia grzecznościowa

Doprawdy, trudno pojąć, jak to się stało, że w ostatnich kilkunastu latach znaczna część dorosłych porzuciła szlachetne reguły języka polskiego, dotyczące zwracania się do innych osób na piśmie.
Przypomnijmy zatem. Gdy piszemy do innych osób:

1. Siebie samego tytułujemy zawsze małą literą – więcej
2. Osoby, do których piszemy tytułujemy zawsze Dużą Literą – więcej