Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium wejście.

Cenny jest m.in. wybór języka tłumaczenia. Korzystając z Divínum Offícium, możemy z pożytkiem przygotować się do niedzielnej Mszy Świętej.