Gorliwość w modlitwie

Pragnęła Ciebie dusza moja (Ps 62, 2).

Modlitwa. Dwie sytuacje.
Czy – kiedy spadają na mnie wielkie niechęci do modlitwy – naginam wolę i modlę się?
Czy – kiedy mam czas wolny – wznoszę swoją duszę ku Bogu?