Nasze lektury o małżeństwie i rodzinie

Czytamy codziennie:

– tradycyjne katolickie katechizmy,
– żywoty Świętych,
– tradycyjne katolickie pouczenia duchowe.

W nawiązaniu do uroczystości Najświętszej Rodziny, miejmy na uwadze katolickie treści o małżeństwie i rodzinie.

Nauczanie Papieży:
Pius XI, encyklika Casti connubii – o małżeństwie chrześcijańskim,
Pius XI, encyklika Divini illius magistri – o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży.

Tradycyjne katolickie Katechizmy:
Rozdziały dotyczące IV Przykazania Bożego,
Rozdziały dotyczące IX Przykazania Bożego,
Rozdziały dotyczące Sakramentu Małżeństwa.

Żywoty Świętych:
Żywoty świętych małżonków – mężczyzn i niewiast. Na przykład: św. Moniki, św. Ryty, św. Elżbiety Portugalskiej.

Lektura tych treści będzie wielką pomocą dla małżonków i rodziców, aby w aktualnych czasach zamętu powszechnego swoje życie małżeńskie i rodzinne układać według Bożego zamysłu. Żywoty Świętych ukażą nam, że możliwe jest osiągnięcie świętości nawet wtedy, gdy życie małżeńskie i rodzinne wystawia nas na wielkie i trudne próby.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.