Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (107)

Kiedy należy wypełnić zadaną pokutę?
Jeżeli spowiednik nie określi czasu, to zadaną pokutę należy wypełnić w miarę możności jak najszybciej i będąc w stanie łaski.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X