Festum de praecepto

Festum de praecepto [czyt.: de precépto] – święto nakazane, w którym – podobnie jak w każdą niedzielę – mamy obowiązek powstrzymania się od prac niekoniecznych oraz wzięcia udziału we Mszy Świętej (pod grzechem ciężkim).
Jeżeli święto de praecepto jest w kalendarzu cywilnym dniem pracy, nie ma konieczności wzięcia w tym dniu urlopu. Ale jeśli ktoś tak uczyni, dobrze uczyni.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny jest świętem de praecepto.