Powody ustanowienia świąt

Dlaczego Kościół ustanowił święta Najświętszej Maryi Panny i świętych Pańskich?
Kościół ustanowił święta Najświętszej Maryi Panny i świętych Pańskich: 1) Aby upamiętnić łaski, których Bóg im udzielił i aby podziękować Bożej dobroci. 2) Abyśmy mogli oddawać im cześć, naśladować ich przykład i uzyskiwać wsparcie ich modlitw.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X