Św. Katarzyna Aleksandryjska: niewiasta święta – światła i odważna

Podaje hagiografia, że Św. Katarzyna Aleksandryjska miała w uczonej dyspucie pokonać 50 filozofów pogańskich, dowodząc prawdziwości wiary katolickiej.
Bardzo byłoby pożyteczne, dla przezwyciężenia powszechnego odstępstwa, trwającego w oficjalnych strukturach kościelnych już kilkadziesiąt lat, aby przybywało niewiast świętych – światłych i odważnych.