Owoce katolickiej Mszy Świętej

Dusza podjęła decyzję dojrzałą związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim. O ile dusza nie stawia oporu łasce Bożej, może zauważyć, że w miarę upływu czasu staje coraz bardziej skłonna do poświęcania większej ilości czasu Panu Bogu.


Św. Ignacy z Loyoli w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi: „Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim”.