Reakcje ziemskiej władzy

„Skoro narodził się Król Niebios – król ziemski się zaniepokoił, gdyż zawsze ziemska wielkość się przeraża, gdy niebiańska wzniosłość się okaże” (Św. Grzegorz Wielki).