Obecność Jezusa Chrystusa w okruszynie hostii

Czy Jezus Chrystus jest tak samo obecny w okruszynie hostii, jak i w całej hostii?
Tak, Jezus Chrystus jest tak samo obecny zarówno w okruszynie hostii, jak i w całej hostii” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).