Wskazówka roztropnościowa

Nie podejmujmy decyzji i działań zwłaszcza większej wagi, gdy jesteśmy w stanie grzechu śmiertelnego, bez łaski uświęcającej. Najpierw przywróćmy duszy stan łaski uświęcającej przez pokorną, dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź.