Odpowiedzialność za słowo (9)

Św. Augustyn był wielkim nieprzyjacielem i plotek i obmowy, skierowanych przeciwko nieobecnym. Nie pozwalał nigdy w swojej obecności, a zwłaszcza przy stole, na obmawianie bliźnich. W tym celu w czasie spożywania dziennego posiłku zalecał czytanie, a na ścianach swojej sali jadalnej polecił wypisać następujący dwuwiersz:

Kto nieobecnym ujmować pragnie sławy,
niech wie, że stół ten nie da mu strawy.

Gdy ktokolwiek z jego gości na chwilę zapomniał o tej zasadzie, święty biskup, który był tak łagodnym i umiarkowanym, wskazywał natychmiast palcem napis, mówiąc: “Zmażmy te wiersze, albo przestańcie obmawiać, inaczej wstanę od stołu”.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach