Odpowiedzialność za słowo (2)

Któż to z nas, ludzi, językiem nie grzeszy?
Świat cały można podzielić na dwa wielkie obozy, z których jeden stale kaleczy bliźnich słowami, a w drugim, pokaleczeni z językowych ran się leczą.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach