Wielka Sobota A.D. 2023

Wśród wielkanocnych zwyczajów jest obrzęd poświęcenia pokarmów. Kapłan święci mięso, jajka, chleb, owoce i inne artykuły żywnościowe. Niech ten obrzęd będzie dla nas przypomnieniem, że pokarm jest darem Bożym, za który należy Panu Bogu dziękować.
Jeżeli w naszej praktyce nie mamy choćby krótkiej modlitwy przed posiłkiem i po posiłku, wprowadźmy ją od tegorocznych świąt Wielkanocnych! Codziennie – zwłaszcza przy głównych posiłkach: śniadaniu, obiedzie i kolacji – módlmy się przed i po posiłku. A przynajmniej przed i po posiłku pobożnie uczyńmy znak krzyża.