Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (88)

Co to znaczy, że spowiedź powinna być rozważna?
Spowiedź powinna być rozważna, to znaczy, że wyznając nasze grzechy powinniśmy wyrażać się skromnie i strzec się, aby nie ujawniać grzechów innych osób.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X