Umieć cierpieć

„Im kto lepiej umie cierpieć, tym doskonalszy spokój mieć będzie. Ten jest zwycięzcą samego siebie i panem świata, przyjacielem Chrystusa i dziedzicem nieba” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).