Odpowiedzialność przed Bogiem

W odpowiedzialności przed Bogiem, biorąc pod uwagę aktualne okoliczności powszechnego odstępstwa od wiary katolickiej w oficjalnych strukturach kościelnych, wychodzenie z krytyką – publiczną bądź prywatną – garstki duchownych, którzy starają się wiernie przekazywać katolicki depozyt wiary, jest aktem największej nieodpowiedzialności. Karygodnym. Katolik, człowiek rozumny, odpowiedzialny i dobrze wychowany, dobrze się zastanowi, zanim się wypowie. W mowie lub na piśmie. – więcej