Z naszej kruchty strategicznej

Skoro już jesteśmy po uważnej lekturze trzech broszur, zawierających teksty dotyczące Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz będące przestrogą przed zmianą kultu (fundamentalna Bulla Quo primum Św. Piusa V!) – więcej – idźmy w tym roku w głąb tej doniosłej tematyki, sięgając do analitycznych opracowań, pozwalających poznać w wielu aspektach nieoceniony skarb tradycyjnej katolickiej Mszy Świętej.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.