Święto Matki Bożej od Wykupu Jeńców

Oracja mszalna dzisiejszego święta podkreśla zbawienną rolę Matki Bożej w wyzwalaniu nas z grzechów i niewoli szatańskiej. Treść modlitwy jest dla nas bardzo mobilizująca duchowo:

Deus, qui per gloriosíssimam Fílii tui Matrem, ad liberandos Christi fidéles a potestáte paganórum, nova Ecclésiam tuam prole amplificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut, quam píe venerámur tanti óperis institutrícem, ejus páriter méritis et intercessióne, a peccátis ómnibus et captivitáte dǽmonis liberémur.

Boże, Ty przez chwalebną Matkę Syna Twojego raczyłeś wzbogacić Twój Kościół nową rodziną zakonną dla wyzwalania chrześcijan z niewoli pogańskiej; racz sprawić, abyśmy czcząc Ją jako twórczynię tak wielkiego dzieła, przez Jej zasługi i modlitwy zostali wyzwoleni ze wszystkich grzechów i z niewoli szatańskiej.