Zwodzenie powszechne

Nie da się pogodzić – w jakiejś syntezie – wiary katolickiej z religią zmienioną, krzewioną powszechnie od kilkudziesięciu lat. Heglowskie koncepcje niejedną głowę wyprowadziły na manowce.