Pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym!

Pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących jest między innymi codzienny – wspólnie odmawiany – listopadowy Różaniec z wypominkami.
O ile obowiązki stanu nam pozwalają, przybywajmy codziennie! – więcej