Rachunek sumienia

Aby lepiej Różaniec poznać i lepiej się modlić, przed rozpoczęciem października – miesiąca różańcowego – kapłan polecał lekturę różańcową:

Leon XIII, encyklika Octobri mense,
Leon XIII, encyklika Jucunda semper,
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego.

Dobiega połowy miesiąc różańcowy.

Czy przeczytałem z uwagą encyklikę Leona XIII Octobri mense?
Czy przeczytałem z uwagą encyklikę Leona XIII Jucunda semper?
Czy przeczytałem z uwagą dziełko Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego?

Jeśli tak, do tekstów wracajmy.
Jeśli nie, weźmy się za lekturę solidnie!

Aby lepiej Różaniec poznać i lepiej się modlić, czytajmy z uwagą lekturę różańcową:

Leon XIII, encyklika Octobri mense,
Leon XIII, encyklika Jucunda semper,
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego.